mércores, 25 de xaneiro de 2012

Bolsas Santander para Mozos/as

BOLSAS SANTANDER CRUE CEPYME PRÁCTICAS EN EMPRESA

Convocatoria

Programa dirixido a complementar a formación dos estudiantes, acercándolles a realidade do ámbito profesional, ampliando os seus coñecementos e favorecendo o seu contacto con empresas que poderían facilitarlles a súa inserción laboral.

Importe: 600 euros/mes brutos. Puede ser complementada con calquer outra axuda que a empresa de destino queira ofrecer ó bolseiro.

Requisitos estudantes:

- Estar matriculado nunha Universidade española ou en centros adscritos á mesma.

- Estudantes de grao e master (oficiais e propios).

- Haber superado o 50 % dos créditos ou estar nos dous últimos cursos ou realizando o proxecto fin de carreira.

- Non mantener relación contractual coa universidade ou empresa onde realizará a práctica

Prazo: ata o 28 de febreiro de 2012

Ningún comentario:

Publicar un comentario